Project Description

Markskötsel

Centric vårdar och sköter om parker, grönytor och trädgårdsmiljöer och erbjuder såväl punktinsatser som löpande skötselavtal av er utomhusytor. Vi håller rent och snyggt och hjälper er att skapa en representativ och välskött utomhusmiljö vare sig det handlar om offentliga miljöer som parker och grönområden som gårdar och trädgårdsmiljöer i anslutning till kontors- eller bostadsfastigheter.

Vi utför allt från plantering eller beskärning av buskar och träd till gräsklippning och trädfällning.

Vi sköter också om slåtter av vägrenar och diken i anslutning till vägnätet.

Kontakta någon av våra mark- och trädgårdsexperter för ytterligare information.

Kontakta oss

Intresserad av Centrics klotterskydd?

Kontakta oss så berättar vi mer!