Anläggning

2023-02-22T19:30:42+00:00

Anläggningsarbeten Centric hjälper er med de flesta typer av anläggningsarbeten. Vare sig det är en lekplats som ska förberedas, en gräsyta som ska sås eller om en markyta sk [...]

Vinterunderhåll

2023-02-22T19:29:25+00:00

Vinterunderhåll Centric tar hand om alla typer av vinterunderhåll och har en fullutrustad maskinpark för alla behov. Vi ser till att era utemiljöer är framkomliga och fria fr [...]

Markskötsel

2023-02-22T19:29:11+00:00

Markskötsel Centric vårdar och sköter om parker, grönytor och trädgårdsmiljöer och erbjuder såväl punktinsatser som löpande skötselavtal av er utomhusytor. Vi håller rent och [...]

Klottersanering

2024-05-10T18:02:25+00:00

KLOTTERSANERING & KLOTTERSKYDD Centric kan klotter! Vi har arbetat med professionell klottersanering och klotterskydd sedan mitten av 1990-talet. Vår utrustning är byggd [...]

Go to Top