Kvalitet & Miljö

Kvalitet & Miljö

För oss på Centric är det självklart att arbeta med olika typer av system för kvalitet och miljöledning. Men det är fler delar av verksamheten som behöver styras. Det kan handla om exempelvis kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. På Centric arbetar vi därför med ett integrerat ledningssystem.
Vårt system kallas för FR2000 Verksamhetsledning och innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Systemet är byggt för att spegla en orders väg genom Centric. Från offert till avslutad affär. FR2000 utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

De grundläggande begreppen i FR2000, förutom miljö, kvalitet och säkerhet, är nöjd kund, affärsmässighet samt kompetenta och motiverade medarbetare. Tre nyckelbegrepp som vi strävar efter att leva upp till varje dag och i varje kontakt med våra kunder.

Intresserad av Centrics klotterskydd?

Kontakta oss så berättar vi mer!